Pinjaman-online.com

Kerjasama koperasi dengan Maybank tawrkan pinjaman khas untuk kakitangan kerajaan dan badan berkanun yang membenarkan potongan biro angkasa. 15 tahun.

Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS)

Posted on April 8, 2009 by Admin

semak status ccris semasa memohon pinjaman

 

Central Credit Reference Information System (CCRIS)

CCRIS memproses data kredit yang diterima daripada institusi kewangan secara automatik dan menggabungkan maklumat tersebut ke dalam laporan kredit. Data ini akan dibekalkan semula kepada institusi kewangan yang memohon untuk mendapatkan maklumat kredit pelanggan.

Sistem CCRIS dikendalikan oleh Biro Kredit yang ditubuhkan di bawah Akta Bank Negara Malaysia 1958 dan telah beroperasi sejak tahun 1982. Biro Kredit Bank Negara Malaysia, seperti biro kredit lain di seluruh dunia, pada amnya mengumpul maklumat kredit peminjam daripada institusi kewangan dan menyalurkan semula maklumat tersebut kepada institusi kewangan berkenaan dalam bentuk laporan kredit melalui sistem yang dikenali sebagai Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (Central Credit Reference Information System, CCRIS). :

Bank dan institusi kewangan merujuk kepada ccris untuk menilai setiap permohonan pinjaman

Institusi kewangan menyediakan kemudahan kredit kepada pelanggan sama ada untuk tujuan perniagaan atau peribadi. Bagi membantu institusi kewangan menilai dan membuat keputusan berkenaan permohonan kredit, institusi kewangan tersebut memerlukan maklumat terkini dan tepat mengenai bakal pelanggan mereka. Oleh itu, maklumat dalam laporan kredit boleh membantu institusi kewangan membuat keputusan berdasarkan maklumat yang mencukupi berhubung dengan permohonan kredit.

 

Anda boleh memohon semakan data dalam sistem CCRIS di laman web mereka:

creditbureau.bnm.gov.my